Khi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai

Khi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai,

Mật khẩu không đúng.

Thông tin đăng nhập không đúng.

Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.

Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Khi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/khi-tieng-anh-la-ngon-ngu-thu-hai-20181225174353286.htm