Thi vào trường quân đội phải đăng ký nguyện vọng 1

Thi vào trường quân đội phải đăng ký nguyện vọng 1,

Bộ Quốc phòng vừa có Công văn số 03/TSQS-NT quy định chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ quân sự vào các trường trong quân đội năm 2019.

Chỉ xét tuyển những thí sinh đã qua sơ tuyển

Năm nay, thí sinh (TS) chỉ được đăng ký một nguyện vọng (NV) 1 (NV cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, TS chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành). Các NV còn lại TS đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, nếu muốn thay đổi NV đăng ký xét tuyển, TS được điều chỉnh NV đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Các học viện, trường trong quân đội chỉ xét tuyển vào đào tạo ĐH, CĐ quân sự đối với những TS đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng; tham dự kỳ thi THPT quốc gia trong năm 2019 để lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ; các bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong quân đội mà TS đăng ký; đăng ký xét tuyển NV 1 (NV cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

TS không trúng tuyển NV 1 (NV cao nhất) vào các học viện, trường trong quân đội, sẽ được xét tuyển các NV kế tiếp vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong quân đội theo thứ tự ưu tiên của các NV TS đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Điểm chuẩn chung cho tổ hợp A00 và A01

Về điểm chuẩn tuyển sinh, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng TS là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội. Tuy nhiên, sẽ xác định điểm chuẩn riêng theo đối tượng nam – nữ (nếu trường có tuyển TS nữ); theo TS có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào) hoặc theo từng quân khu. TS là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú.

Đối với các học viện, trường có xét tuyển đồng thời tổ hợp xét tuyển: toán, lý, hóa (tổ hợp A00) và toán, lý, tiếng Anh (tổ hợp A01) thì sẽ thực hiện một điểm chuẩn chung cho tổ hợp A00 và tổ hợp A01.

Năm nay, Trường Sĩ quan Không quân thực hiện một điểm chuẩn xét tuyển chung vào đào tạo phi công quân sự cho TS trong cả nước.

Học viện Khoa học quân sự thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng một đối tượng TS nam hoặc đối tượng TS nữ trong cả nước đối với ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng và các ngành đào tạo ngoại ngữ. Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa các tổ hợp xét tuyển A00 và A01 vào đào tạo ngành trinh sát kỹ thuật, tổ hợp D01 và D02 vào đào tạo ngành ngôn ngữ Nga, tổ hợp D01 và D04 vào đào tạo ngành ngôn ngữ Trung Quốc.

Theo Bộ Quốc phòng, trong trường hợp có nhiều TS bằng điểm nhau, số TS trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển làm các tiêu chí phụ để xét tuyển. 

Yến Anh

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Thi vào trường quân đội phải đăng ký nguyện vọng 1

Sưu Tầm: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/thi-vao-truong-quan-doi-phai-dang-ky-nguyen-vong-1-20190221220112842.htm

Thông tin quan trọng dành cho thí sinh dự thi trường quân đội năm 2019

Thông tin quan trọng dành cho thí sinh dự thi trường quân đội năm 2019,

Thông tin quan trọng dành cho thí sinh dự thi trường quân đội năm 2019 - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng cho biết sẽ thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

Chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 vào trường quân đội

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành). Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Các học viện, trường trong quân đội chỉ xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng; tham dự kỳ thi THPT quốc gia trong năm 2019 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; các bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong quân đội mà thí sinh đăng ký; đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

Không có điểm chuẩn riêng cho thí sinh là quân nhân

Về điểm chuẩn tuyển sinh, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội. Xác định điểm chuẩn riêng theo đối tượng nam – nữ (nếu trường có tuyển thí sinh nữ), ngoài ra cũng xác định theo thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào) hoặc theo từng quân khu. Thí sinh là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú.

Đối với các học viện, trường có xét tuyển đồng thời tổ hợp xét tuyển: Toán, lý, hóa (tổ hợp A00) và tổ hợp xét tuyển: Toán, lý, tiếng Anh (tổ hợp A01) thì sẽ thực hiện một điểm chuẩn chung cho tổ hợp A00 và tổ hợp A01.

Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú phía Nam phải có đủ các điều kiện sau: Có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào; thời gian có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên; có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

Bộ Quốc phòng lưu ý, năm nay Trường Sĩ quan Không quân thực hiện một điểm chuẩn xét tuyển chung vào đào tạo phi công quân sự cho thí sinh trong cả nước.

Học viện Khoa học quân sự:

+ Ngành quan hệ quốc tế về quốc phòng và các ngành đào tạo ngoại ngữ: Thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng một đối tượng thí sinh nam hoặc đối tượng thí sinh nữ trong cả nước;

+ Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa các tổ hợp xét tuyển: Tổ hợp A00 và A01 vào đào tạo ngành trinh sát kỹ thuật; Tổ hợp D01 và D02 vào đào tạo ngành ngôn ngữ Nga; Tổ hợp D01 và D04 vào đào tạo ngành ngôn ngữ Trung Quốc.

Theo Bộ Quốc phòng, trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển làm các tiêu chí phụ để xét tuyển.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào các học viện, trường trong quân đội, sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Xem cụ thể thông tin tại đây

Yến Anh

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Thông tin quan trọng dành cho thí sinh dự thi trường quân đội năm 2019

Sưu Tầm: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/thong-tin-quan-trong-danh-cho-thi-sinh-du-thi-truong-quan-doi-nam-2019-20190221172121245.htm

U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia ở trận bán kết ngày 24-2

U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia ở trận bán kết ngày 24-2,

U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia ở trận bán kết ngày 24-2 - Ảnh 1.

U22 Indonesia sẽ là đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết – Ảnh: FOX SPORTS

Ngôi sao trẻ Marinus Mariyanto là người ghi cả hai bàn thắng (phút 19, 83) cho U22 Indonesia. Đây là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục với U22 Indonesia bởi họ chơi hay hơn chủ nhà Campuchia đã không còn động lực thi đấu (sớm giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng).

Với chiến thắng này, U22 Indonesia giành vị trí nhì bảng B với 5 điểm, đoạt vé vào bán kết gặp U22 Việt Nam. 

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày 24-2. Trận bán kết còn lại, U22 Campuchia đụng độ U22 Thái Lan lúc 18h30 cùng ngày.

Với những gì đã thể hiện, U22 Indonesia sẽ là thử thách không hề dễ dàng với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Đội bóng trẻ xứ Vạn đảo sở hữu nhiều cầu chất lượng, có tốt độ và kỹ thuật tốt. Lối chơi của U22 Indonesia cũng rất hiện đại.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia ở trận bán kết ngày 24-2

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/404.htm?404

Vi phạm luật FIFA, Chelsea bị cấm chuyển nhượng cầu thủ đến năm 2020

Vi phạm luật FIFA, Chelsea bị cấm chuyển nhượng cầu thủ đến năm 2020,

Vi phạm luật FIFA, Chelsea bị cấm chuyển nhượng cầu thủ đến năm 2020 - Ảnh 1.

Việc Chelsea bị cấm chuyển nhượng sẽ khiến HLV Maurizio Sarri càng lún sâu vào cảnh khốn đốn – Ảnh: Daily Mail

Thông báo của FIFA gửi đến Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) chiều 22-2 cho biết: “Ủy ban kỷ luật của FIFA quyết định cấm Chelsea đăng ký cầu thủ mới ở cả trong nước lẫn quốc tế trong 2 đợt chuyển nhượng sắp tới. Lệnh cấm này không bao gồm việc thanh lý hợp đồng với cầu thủ”.

Được biết trong đợt kiểm tra đầu năm 2019, FIFA đã xem xét tổng cộng 100 trường hợp chuyển nhượng cầu thủ của Chelsea và phát hiện 29 vi phạm nghiêm trọng ở mục 19, liên quan đến việc đăng ký các cầu thủ trẻ ở tuổi vị thành niên. 

Ngoài lệnh cấm chuyển nhượng cầu thủ, Chelsea còn bị phạt 460.000 bảng Anh, trong khi FA bị phạt 390.000 bảng Anh. Trước mắt, Chelsea sẽ có 3 ngày để gửi đơn kháng án chống lại quyết định của FIFA, nếu không án phạt sẽ bắt đầu có hiệu lực. 

Có thể nói lệnh cấm này là một “hung tin” cho CLB Chelsea và HLV Maurizio Sarri, khi hiện tại họ đang thiếu thốn về lực lượng và rất cần tăng cường ngôi sao mới ở đợt chuyển nhượng tới để cạnh tranh chức vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa sau. 

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Vi phạm luật FIFA, Chelsea bị cấm chuyển nhượng cầu thủ đến năm 2020

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/404.htm?404

Transfermarkt: Văn Lâm giá gần 8 tỉ, đắt nhất Việt Nam

Transfermarkt: Văn Lâm giá gần 8 tỉ, đắt nhất Việt Nam,

Transfermarkt: Văn Lâm giá gần 8 tỉ, đắt nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Văn Lâm được định giá 300.000 euro – Ảnh: SCG

Trước Văn Lâm, trong đội hình tuyển Việt Nam chỉ có 3 cầu thủ được trang Transfermarkt định giá là Xuân Trường (50.000 euro), Công Phượng (150.000 euro) và Trọng Hoàng (100.000 euro).

Sau khi Văn Lâm gia nhập Thai League, thủ môn này đã lập tức được trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 300.000 euro với số liệu được cập nhật mới nhất vào ngày 21-2.

Mức giá này không quá bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam. Ngay sau khi Văn Lâm ký hợp đồng với Muangthong, truyền thông Việt Nam đã ít nhiều phỏng đoán được giá trị chuyển nhượng của Văn Lâm vào khoảng 300.000 euro.

Transfermarkt: Văn Lâm giá gần 8 tỉ, đắt nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Trang Transfermarkt định giá Văn Lâm – Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, việc Văn Lâm được trang Transfermarkt định giá là sự xác nhận chính thức. Với việc được Transfermarkt “mở tài khoản”, Văn Lâm sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc chuyển nhượng quốc tế trong tương lai.

Ngày 24-2 tới, Văn Lâm sẽ cùng các đồng đội ở Muangthong mở màn hành trình chinh phục Thai-League bằng trận gặp Prachuap lúc 18h. Theo dự đoán của giới chuyên môn, Văn Lâm rất có thể sẽ bắt chính.

HLV đội Muangthong United động viên Đặng Văn Lâm sau sai lầmHLV đội Muangthong United động viên Đặng Văn Lâm sau sai lầm

TTO – Để chuẩn bị cho Giải vô địch Thái Lan (Thai League 1) khởi tranh cuối tuần này, HLV Pairoj Borwonwatanadilok (Muangthong United) đã chọn tiền đạo của tuyển Thái Lan Teerasil Dangda làm đội trưởng và lên tiếng động viên thủ môn Đặng Văn Lâm.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Transfermarkt: Văn Lâm giá gần 8 tỉ, đắt nhất Việt Nam

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/404.htm?404

Khi thời điểm phù hợp, Masan sẵn sàng chung tay với bóng đá Việt Nam

Khi thời điểm phù hợp, Masan sẵn sàng chung tay với bóng đá Việt Nam,

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thiều Nam – thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Tập đoàn Masan – với Tuổi Trẻ Online

Trước đó, ngày 20-2, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan (MSC – công ty con của Tập đoàn Masan) đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để trở thành nhà tài trợ chính của V-League 2019.

Hợp đồng có thời hạn 5 năm từ 2019-2023, giá trị tài trợ riêng trong mùa giải 2019 là hơn 40 tỉ đồng. V-League 2019 chính thức có tên: Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247-2019 (Wake-up 247 V.League 1-2019). Bỏ ra hàng trăm tỉ tài trợ cho giải đấu, Masan yêu cầu VPF phải nâng chất lượng giải đấu, đẩy lùi tiêu cực, nếu không Masan sẽ rút lui trước khi hợp đồng hết hạn.

Khi thời điểm phù hợp, Masan sẵn sàng chung tay với bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247-2019 đã chính thức khởi tranh hôm 21-2 bằng trận đấu Thanh Hóa- B.Bình Dương – Ảnh: Nam Khánh

* Lý do nào khiến Tập đoàn Masan quyết định tài trợ cho V-League, bắt đầu từ mùa giải 2019 đến hết 2023, thưa ông?

Ông Nguyễn Thiều Nam: Tại Masan, chúng tôi luôn coi việc đóng góp một phần nhỏ bé vào các hoạt động cộng đồng xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa – thể thao, là trách nhiệm của doanh nghiệp. 

Bóng đá thực sự là môn “thể thao vua” – môn thể thao của tinh thần đồng đội, luôn thể hiện được tinh thần quyết thắng, tình yêu – đam mê nên tạo cảm hứng đối với tất cả mọi người trên thế giới, không chỉ Việt Nam. Vì thế khi VPF mời gọi Masan tài trợ, có cơ hội và phù hợp thời điểm, chúng tôi sẵn sàng chung tay với bóng đá Việt Nam.

* Sau thành công của bóng đá Việt Nam trên nhiều mặt trận thời gian qua: VCK U23 châu Á, Asiad 18, AFF Cup, VCK Asian Cup, rất nhiều doanh nghiệp lớn đã tiếp cận VPF để được tài trợ cho giải đấu. Masan đã vượt qua các đối thủ như thế nào để đồng hành với giải đấu danh giá nhất của bóng đá Việt Nam?

Ông Nguyễn Thiều Nam: Thật ra chúng tôi chỉ mong muốn đơn giản là ủng hộ bóng đá Việt Nam, cho thể thao nước nhà. Cũng như bao người dân Việt Nam mong mỏi và ước mơ một ngày đội tuyển chúng ta vươn xa và thành công trên trường quốc tế. Khi đã muốn làm thì chúng tôi ngồi lại với VPF, thảo luận với nhau để cùng đồng hành. Vì cái lớn, cái chung thì sẽ bỏ qua những cái nhỏ nhặt không đáng.

Là tập đoàn được biết đến nhiều với các nhãn hàng thực phẩm, chưa từng biết đến trong vai trò tài trợ cho các giải thể thao lớn, việc tài trợ cho V-League mang lại cho Masan những gì?

Ông Nguyễn Thiều Nam: Không biết các doanh nghiệp khác như thế nào khi tài trợ cho bóng đá nhưng với Masan chúng tôi, việc tài trợ trước hết là tình yêu thể thao, niềm tự hào dân tộc. 

Còn phần về nhãn hàng, các sản phẩm của Masan đã quá quen thuộc với người tiêu dùng nên chúng tôi không đặt nặng vấn đề lợi ích quảng bá, doanh nghiệp ở đây, nó là thứ yếu. Tất nhiên kinh doanh thì vẫn tính hiệu quả, nhưng việc đo lường cũng phải lâu dài.

* V-League là giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, bên cạnh tính hấp dẫn thì những tiêu cực của giải không ít như: sai sót của trọng tài, bạo lực sân cỏ, thậm chí cả những hành vi dàn xếp tỉ số… Masan có lo ngại hình ảnh xấu xí này sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của mình?

Ông Nguyễn Thiều Nam: VPF là nhà tổ chức chuyên nghiệp nhiều mùa giải cộng với sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tôi lạc quan về chất lượng V-League 2019 năm nay.

* Lần đầu tiên V-League có một hợp đồng tài trợ dài đến 5 năm, trong khi sự biến động của giải đấu không dễ để đoán định. Theo ông, việc ký hợp đồng dài đến vậy có gây bất lợi cho V-League?

Ông Nguyễn Thiều Nam: Tôi nghĩ ngược lại. Việc ký hợp đồng dài hạn rất thuận lợi, giúp VPF có nguồn tài chính ổn định và yên tâm tập trung công tác tổ chức mùa giải một cách tốt nhất.

Khi thời điểm phù hợp, Masan sẵn sàng chung tay với bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Lễ ký hợp đồng tài trợ của Masan cho V-League 2019 – Ảnh: Nam Khánh

Ngoài việc là nhà tài trợ chính thức của V-League, Masan có kế hoạch tiếp cận bóng đá Việt Nam trong vai trò khác như tài trợ cho một CLB, xây dựng học viện bóng đá trong tương lai?

Ông Nguyễn Thiều Nam: Hiện tại thì chưa. Nhưng nếu mùa giải này thành công, người hâm mộ Việt Nam hài lòng và mãn nhãn, mọi người tiếp tục ủng hộ và kêu gọi Masan… thì biết đâu đấy.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Khi thời điểm phù hợp, Masan sẵn sàng chung tay với bóng đá Việt Nam

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/404.htm?404

“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương làm mẹ

“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương làm mẹ,

“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương làm mẹ - Ảnh 1.

Vũ Thị Hương bên đứa con đầu lòng – Ảnh: NVCC

Vũ Thị Hương là ngôi sao lừng lẫy một thời của điền kinh VN ở các cự ly tốc độ 100m, 200m. Trong sự nghiệp của mình, cô từng giành 6 HCV SEA Games, 3 HCB châu Á, 1 HCB Asiad 2010. Hơn chục năm qua, kỷ lục quốc gia của Hương ở hai cự ly 100m, 200m vẫn chưa một lần bị xô ngã. 

Sau khi giã từ sự nghiệp năm 2015, cô sang Úc để định cư cùng chồng (làm quản lý phần mềm công nghệ cao của một trường đại học tại Úc).

Bé Ryan (con trai của Vũ Thị Hương) tuy sinh sớm nhưng rất khỏe mạnh và nặng 3,3kg. “Cảm giác lần đầu làm mẹ rất đặc biệt. Cứ 3 tiếng tôi phải dậy cho con uống sữa một lần. Những hôm đầu chưa quen, tôi thức trắng và rất mệt. Bây giờ tôi mới bắt đầu thích nghi được. Tuy mệt nhưng nhìn con là tôi quên hết nhọc nhằn”, Hương chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Hương cho biết cô luôn dồn hết tâm sức để chăm con. “Từ khi có thai thì thói quen cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi thấy mình có trách nhiệm với con, làm mọi thứ vì con. Đó là việc mà trước kia tôi chưa từng nghĩ tới. Trước đây tôi chỉ lo cho bản thân mình là chính”, Hương nói.

Tuy đang sống tại Úc nhưng Hương cho biết vẫn thường xuyên dõi theo điền kinh VN. Chị nói: “Điền kinh VN khá mạnh ở đấu trường khu vực Đông Nam Á. Chúng ta nhiều VĐV tài năng và bây giờ có điều kiện tập huấn tốt nên rất phát triển. Tuy chưa thấy gương mặt mới nào nổi bật nhưng thể thao luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Ngôi sao cũng sẽ đến… thình lình như thế”.

Khi được hỏi sau này có cho con theo nghiệp VĐV điền kinh hay không, Hương nói: “Chơi điền kinh khá cực nhưng nếu con tôi mê và có năng khiếu điền kinh, tôi sẽ ủng hộ con hết mình. Tuy nhiên, tôi sẽ để con phát triển toàn diện, môn nào cũng thử chơi từ bé để xem giỏi nhất lĩnh vực nào”.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương làm mẹ

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/404.htm?404

Trung Quốc có cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử

Trung Quốc có cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử,

Trung Quốc có cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử - Ảnh 1.

Tiền đạo 21 tuổi John Hou Saeter được chờ đợi sẽ thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc trong tương lai – Ảnh: THX

John Hou Saeter (21 tuổi) có mẹ là người Trung Quốc và cha người Na Uy. Anh được đào tạo ở Anh. Sau đó, Saeter bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo CLB lừng danh ở Na Uy là Rosenborg, rồi chuyển đến thi đấu cho Ranheim, Stabæk trước khi đến Trung Quốc đầu quân cho Beijing Guoan vào tháng 1-2019. 

Saeter là mẫu cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt và tầm quan sát rộng, thích hợp thi đấu ở vai trò tổ chức. Trong 6 năm qua, tiền vệ này từng khoác áo nhiều đội trẻ của Na Uy từ U-15 đến U-18. 

Giờ đây, sau khi chính thức được nhập tịch Trung Quốc, Stabæk (có tên tiếng Hoa là Hou Yongyong) được chờ đợi sẽ khoác áo đội tuyển Trung Quốc ở các giải đấu sắp tới và anh được xem như người mở đầu cho trào lưu sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đất nước này. 

Theo báo điện tử Thượng Hải, bóng đá Trung Quốc đang có xu hướng đi xuống trong hơn một thập kỷ qua. 

Cụ thể kể từ khi giành quyền tham dự World Cup 2002, đội tuyển Trung Quốc chưa một lần nào góp mặt ở đấu trường danh giá nhất hành tinh. Rồi ở các giải đấu cấp châu lục, Trung Quốc cũng không tạo nên dấu ấn nào suốt 15 năm qua. 

Chính điều này đã khiến các quan chức Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đang hướng đến chiến lược mới là sử dụng những cầu thủ nhập tịch. 

Ngoài Stabæk, một cầu thủ khác cũng nhiều khả năng sẽ nhập tịch Trung Quốc trong thời gian tới là tiền vệ phòng ngự 25 tuổi Nico Yennaris (cha là người Cypriot và mẹ người Trung Quốc). Nico Yennaris từng đá cho CLB Arsenal ở Giải ngoại hạng Anh trước khi chuyển đến Beijing Guoan. 

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Trung Quốc có cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/404.htm?404

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ra mắt sách ảnh “2018 – Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” tại TP.HCM

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ra mắt sách ảnh “2018 – Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” tại TP.HCM

,

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ra mắt sách ảnh 2018 - Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh 1.

Bìa cuốn sách ảnh “2018 – Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” – Ảnh: N.K

Cuốn sách “2018 – Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” với 400 trang và hơn 500 bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á  ghi lại những giây phút thi đấu thăng hoa của các cầu thủ, cảm giác hồi hộp và vỡ òa chiến thắng của các cổ động viên ở những giải đấu làm nên thành công của bóng đá nước nhà.

Buổi triển lãm sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24-2. Tại đây, người xem có thể thưởng thức trọn vẹn những bức ảnh trong cuốn sách ảnh này. Trước đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã có buổi triển lãm và giới thiệu cuốn sách ảnh này hôm 30-1 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). 

Viết lời bình cho cuốn sách, nhà báo Nguyễn Nguyên (báo Pháp Luật TP.HCM) đã viết: “Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam với đủ mọi góc nhìn của NGUYỄN Á không đơn thuần chỉ là bóng đá, là cuộc chơi của 11 cầu thủ trên sân, là chiếc Cúp,… Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam của NGUYỄN Á còn là một hành trình gắn với những khoảnh khắc làm nên lịch sử và niềm vui của cả đất nước tự hào với hai tiếng Việt Nam”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ra mắt sách ảnh 2018 - Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh 2.

Một trong những bức ảnh trong cuốn sách ảnh: hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu nằm trên lá cờ tổ quốc sau trận chung kết AFF Cup 2018 – Ảnh: NGUYỄN Á

Nhà báo Huy Thọ cho rằng người hâm mộ sẽ thỏa mãn với cuốn sách ảnh “2018 – Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam”. Anh viết lời bình trong cuốn sách: “Tôi tin là người hâm mộ vẫn thỏa mãn được với cuốn sách này. Bởi ở đây, bóng đá đã được nhìn qua lăng kính của Nguyễn Á – một nghệ sĩ nhiếp ảnh đã định hình được trong lòng công chúng bằng một phong cách riêng biệt, một lối đi riêng không đụng hàng. 

Góc nhìn riêng, lối đi riêng ấy mang đến cho mọi người những hình ảnh khác, cảm nhận khác, sâu hơn, ấn tượng hơn về một năm đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Một năm mở ra tương lai chứ không phải là khép lại…”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ra mắt sách ảnh 2018 - Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh 3.

Khoảnh khắc đội tuyển VN cầm chiếc cúp vô địch AFF 2018 ăn mừng – Ảnh: NGUYỄN Á.

Còn với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, anh ấp ủ cho ra đời cuốn sách ảnh này vì đã chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời của một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam tại VCK U-23 châu Á 2018, ASIAD 2018 và AFF Cup 2018. 

Chia sẻ về quá trình tác nghiệp của mình, anh kể: “Tôi tác nghiệp để làm sách về bóng đá Việt Nam với tư cách là một nghệ sĩ nhiếp ảnh độc lập không phải là phóng viên. Tuy nhiên, tôi lại nhìn nhận như một người mê bóng đá, nên cảm xúc trước mỗi trận đấu luôn dâng trào”.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học,

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ra mắt sách ảnh “2018 – Dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam” tại TP.HCMSưu Tầm: https://tuoitre.vn/404.htm?404

Video bàn thắng đầu tiên của Công Phượng cho Incheon

Video bàn thắng đầu tiên của Công Phượng cho Incheon,

Video bàn thắng của Công Phượng – Nguồn: YOUTUBE

Bàn thắng của Công Phượng xuất phát từ pha xử lý quen thuộc mang đậm phong cách của tiền đạo này. 

Từ đường chuyền của đồng đội, Công Phượng khống chế bóng bằng ngực gọn gàng rồi đi bóng lắt léo vượt qua hậu vệ Busan Humetro trước khi dứt điểm sệt, đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn cho Incheon.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Video bàn thắng đầu tiên của Công Phượng cho Incheon

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/404.htm?404