Vì lợi ích nghìn năm trồng cây

Vì lợi ích nghìn năm trồng cây,

Theo tính toán của giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc, cần… 1.000 năm nữa sẽ hoàn thành đồ án. Về tiêu chuẩn công viên cây xanh, hiện người dân TP chỉ đạt 0,49%. Bởi thế, “niềm vui trọn vẹn” chỉ chịu xuất hiện sau 10 thế kỷ nữa khiến bà con buồn năm phút.

Vì lợi ích nghìn năm trồng cây - Ảnh 1.

Biết chắc sau 1.000 năm
Nhiều người thiên cổ sẽ thăm Tao Đàn.

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Vì lợi ích nghìn năm trồng cây

Sưu Tầm: https://tuoitre.vn/vi-loi-ich-nghin-nam-trong-cay-20190107115828816.htm